Date

Sep 29 - Oct 04
Expired!

Time

5:30 am - 5:30 am

Urban Sadhana

Urban Sadhana – A holistic program for Hatha Yoga

Location

Omaxe city, Haryana
Sonipat, Haryana, India

Program

MeditationNada Yoga (Mantra)PranayamaSurya ShaktiUpa Yoga
Mahima Bhardwaj

Teacher

Mahima Bhardwaj
Phone
8684027863
Email
Mahimabhrdwj@gmail.com

Isha Hatha Yoga Teacher

Language